Meteņdiena.

Meteņdiena.

           Meteņiem, tāpat kā vairākumam senlatviešu svētku, ir jautrs raksturs. Meteņi tiek gaidīti ar prieku, jo ikviens gaida pavasari, bet tieši Meteņi ir tie svētki, kas simbolizē tā tuvošanos. Meteņi ir tie svētki, kuros nāk ciemiņi. Mūsu “Margrietiņā” ciemojās folklora kopa “Saknes”, kas sniedza ieskatu Meteņdienas tradīcijās, skandināja dziesmas un izveda rotaļas. Pasākuma pievienotā vērtība bija redzēt klātienē īstas tautas tradīciju turētājas, kas priecēja ar savu tautiskumu, krāšņiem dažādu Kurzemes novadu tautastērpiem, pozitīvismu, skanīgām balsīm. Sirsnīgs paldies folkloras kopas “Saknes” dalībniecēm!