Ēdināšanas maksas izmaiņas

 2022.gada 18.augustā Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome nolemj  par ēdināšanu  pirmsskolas izglītības iestādē:

  • Bērniem  vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem ir 3.13 eiro, ko veido vecāku maksa 2,14 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 0,99 eiro, ar nosacījumu,  ka bērna un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Liepājā;
  • Bērniem vecumā no 3  līdz 6 gadiem ir 3.69 eiro, ko veido vecāku maksa 2,57 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1.12 eiro, ar nosacījumu,  ka bērna un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Liepājā.

Lēmums spēkā līdz 31.05.2023.