"Mani tīrie zobi"

1.oktobrī mūsu iestādē pie "Zīļuku" un "Saulēniņu"grupas viesojās ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību

profilakses pasākumi" pārstāvis, kas bērniem rotaļu veidā sniedza zināšanas par veselīgu uzturu un zobu higiēnu. Bērni zināšanas 

apguva piedaloties dažādās kustību aktivitātēs, rotaļās un aplūkojot attēlus.