Uzmanību!

UZMANĪBU!

LEKCIJA( psiholoģes Andželikas Kāles)

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM

PĀRCELTA

21.JANVĀRI PLKST. 17.00

                                         Visi mīļi gaidīti!