Paldies

Liels jums PALDIES

par atsaucību un čaklo darbu

mūsu iestādes teritorijas

sakopšanā un uzlabošanā!

Novēlām jums labu veselību,

laimi un saticību ģimenē!

Īpašs PALDIES!

                                                                                                 6.grupas vecākiem-

                                                                                                 Smaidīgs Paula tētim

  3.grupas vecākiem-                                                            Smaidīgs Beātes tētim

SmaidīgsPatrika un Alises tētim                                                     Smaidīgs Danielas tētim

SmaidīgsRebekas mammai                                                             Smaidīgs Anetes S. tētim

SmaidīgsValtera P. vecākiem                                                          Smaidīgs Aleksa un Raivo tētim

SmaidīgsValtera G. tētim                                                                 Smaidīgs Olivera tētim

SmaidīgsLauras tētim                                                                      Smaidīgs Danila tētim

SmaidīgsAlises Ge. mammai, brālim                                               5.grupas vecākiem-

SmaidīgsKristera mammai, omītei                                                  Smaidīgs Alises vecākiem

SmaidīgsGustava tētim                                                                    Smaidīgs Artūra tētim

SmaidīgsAdrijas mammai                                                                Smaidīgs Toma tētim

SmaidīgsErnesta tētim                                                                    Smaidīgs Ievas tētim

Smaidīgs Diānas mammai

4.grupas vecākiem-                                                                  1.grupas vecākiem -             

Smaidīgs Adriana tētim                                                                     Smaidīgs Riharda mammai

Smaidīgs Henrija opapam                                                                   2.grupas vecākiem

Smaidīgs Harija tētim                                                                         Smaidīgs Valtera tētim

SmaidīgsGabrielas R. tētim                                                                Smaidīgs Dāvida tētim

Smaidīgs Annijas vecākiem                                                                Smaidīgs Karlīnas mammai

Smaidīgs Gustava S. mammai                                                            Smaidīgs Mihaila mammai

Smaidīgs Sofijas mammai                                                                  Smaidīgs Kārļa tētim

                                                                                                    Smaidīgs Klāva vecākiem

                                                                                                    Smaidīgs Annas tētim

                                                                                                    Smaidīgs Patrīcijas tētim

                                                                                                                          Ar cieņu, PII “Margrietiņa”

                                                                                                                                           administrācija