Par iestādi

Par iestādi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" jūs gaida Liepājā, Siļķu ielā 16A.


Iestādes darba laiks - katru darba dienu no 7:00 līdz 19:00.

Grupas bērniem ir atvērtas no 7:00 līdz 18:30. No 18:30 līdz 19:00 darbojas dežūrgrupa.


Iestādē darbojas 6 grupas, 2 no tām - mazbērnu (bērniem līdz 3 gadiem).

Mācību un audzināšanas darbs notiek tikai latviešu valodā. Īstenojam pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111.


Šajā mācību gadā piedāvājam 3 interešu izglītības programmas - tautas deju kolektīvs, bērnu vokālais ansamblis, angļu valoda.


Izglītojamo skaits iestādē 2019./2020.mācību gada 1.septembrī - 120 bērni.

 

2015.gada jūlijā nosvinējām mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 45 gadu jubileju.

 

TICĪBU TAM, KO DARI, UN TICĪBU TAM, KA VARI !