Darbs vasarā

Darbs vasarā

Līdz 23.augustam grupas būs apvienotas.

Jūlijā atvētra dežūrgrupa "Sprīdīši".

No 1. augusta atvērtas grupas "Sprīdīši "un "Saulēniņi".

No 5. augusta atvērtas grupas "Sprīdīši ", "Saulēniņi" un "Zīļuki".

No 13. augusta atvērtas  grupas "Sprīdīši ", "Saulēniņi", "Zīļuki" un "Taurenīši".

No 26. augusta visi esam savās grupās. Atvērti "Sprīdīši ", "Saulēniņi" ,"Zīļuki" , "Taurenīši", "Rūķīši" un "Ķipari".

 Atgādinām, ja vasaras atvaļinājuma laikā mainās  plānotais atvaļinājuma ilgums, jāpaziņo iestādei  vismaz vienu dienu iepriekš līdz plkst.11.00., zvanot pa tālruņiem 63441168 vai 27899833.