Februāris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

 

12.02

12.00

Skolu un pirmsskolu logopēdu seminārs “Logopēdu metodisko ideju tirdziņš.

 

10.02

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde 5.grupai.

 

17.02

13.00

Sadarbības pasākums  PII “Stārķis”

 

19.02

11.00

PII ”Dzintariņš”

Lietpratībā balstīta mācīšanās 4 -5 g.v. bērniem. Kā mēs to īstenojam.

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

12.02

9.00

Draudzības diena ar “Kristīgās PII “Pelēnu” grupu..

 

11.02

9.00

Viesojas Mārītes fotostudija.

 

14.02

9.00

Izglītojošs pasākums “Draudzība”

 

26.02

17.30

“Vaduguns”

Koncerts “Sadancojam” (tautas deju pulciņa dalībniekiem)

 

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

Pēc grafika

Individuālās sarunas ar vecākiem 5.grupā.

 

05.02

16.00

Tematiskais pasākums 1. un 2.grupas vecākiem “Valodiņa mazajiem”

 

05.02

16.30

Radošā pēcpusdiena 1.un 2.grupas vecākiem “Dari kopā ar mani”

 

17.02

17.00

Izglītojoša lekcija “Bērnu uztura paradumi un mutes dobuma veselība”

 

20.,21.02

Visu dienu

Vecāku diena.

 

21.02

16.45

Teātra izrāde “Vecīša cimdiņš” grupas vecākiem.