MARTS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

06.03

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

18.,19.03

9.00

Atvērto durvju dienas skolu skolotājiem.

26.03

10.00

PII ”Mazulītis”

Lietpratībā balstīta mācīšanās 3 -4 g. v. bērniem. Kā mēs to īstenojam.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

05.03

9.00

Zāles diena 1.grupai.

09.03

9.00

Zāles diena 4.grupai.

10.03

9.00

Mācību ekskursija 6.grupai uz Liepājas leļļu teātri.

11.03

9.15

Leļļu teātris “Putnubiedēklis un viņa draugi”.

12.03

9.30

4.grupas teātris “Kur ir mana māmiņa?”

16.-20.03

9.00

Liepājas svētku nedēļa.

20.03

10.30

Izglītojošs pasākums “Ābece” Valtera bibliotēkā 4.grupai.

Katru otrdienu

9.30

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

9.-23.03

 

Radošuma dienas.

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

Pēc grafika

Individuālās sarunas ar vecākiem 2.grupā.

10.03

16.30

Radošā pēcpusdiena 4.grupas vecākiem “Dari kopā ar mani”