Iestādes padomes sēde

18.MARTĀ PLĀNOTĀ IESTĀDES PADOMES SĒDE NENOTIEK!

VADĪTĀJA