Administrācija

 

Iestādes vadītāja  - Ilona Palma -Trumare

Metodiķe - Mārīte Andrejeva

Iestādes medmāsa - Marina Apsīte

Saimniecības vadītāja - Lelde Rozenbaha

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki 


Vadītāja Ilona Palma - Trumare

Pirmdienās

Trešdienās

 

8.00 - 10.00

15:00 – 18:00

 

Medmāsa Marina Apsīte

Otrdienās

15:00 – 18:00

 

Metodiķe Pirmdienās

 

15.00 - 18.00

 

Logopēde Inita Eglija

Trešdienās

16:30 – 18:00