Liepājai svētki!

Liepājai svētki!

     Ar skanīgām dziesmām un prieku bērnu acīs tika sagaidīta mūsu Liepājas dzimšanas diena.  Darbojāmies dažādās stacijās - mūzikas, tilta, skaistuma, vēja un pārsteiguma. Mūsu vēlējums IZTURĪBU, VEIKSMI, LAIMI MŪSU LIEPĀJAI!