Par "Rūķīšiem"

„Rūķīši” jeb 2.grupa ir viena no mūsu iestādes mazajām grupiņām, kuras apmeklē bērni no 1,5 līdz 3 (4) gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Guntra Čukure un Līga Mielava, kā arī auklīte Lelde Rozenbaha.

Grupā ir 16 vietas.