Janvāris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

12.01

13.00

Informatīvā sapulce ZOOM platformā

24.01

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde -Bērna pašvērtēšana grupā.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

Visu mēnesi

 

Izglītojošs pasākums “Sniegavīrs 2022”.

 

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

24.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  5.grupai.

25.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  2.grupai.

26.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  1.grupai.

28.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  4.grupai.

27.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  6.grupai.

31.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  3.grupai.

Izglītojamo vecākiem

26.01

18.30

Nodarbība pirmsskolas bērnu vecākiem. "Pasaka- bērna dzīves asaka"