Februāris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam

07.,21.02

13.00

Informatīvā sapulce Zoom platformā

02.02

13.00

Robotikas informatīvā diena

15.02

13.00

Metodisko ideju tirdziņš: “Logopēdu radošuma dienas

22.02

10.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

09  .02

10.30

Labā prakse iestādes pedagogiem.

23.02

10.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

02.02

9.00

Sniegavīru skaistumkonkurss.

11.02

10.45

WE-DO nodarbības ZIIC centrā.

14.02

9.00

Izglītojošs pasākums bērniem “Draudzība”.

15.02

9.00

Zāles diena 3.grupai.

18.02

9.00

Zāles diena 5.grupai.

23.02

9.00

Zāles diena 1.grupai.

24.02

9.00

Zāles diena 6.grupai.

25.02

9.00

Zāles diena 2.grupai.

28.02

9.00

Zāles diena 4.grupai.

Izglītojamo vecākiem

23.02

17.00

Izglītojošs pasākums 1.,2.grupas vecākiem “Bērnu valodas un runas attīstība no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam” Zoom platformā