Marts

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

07.03

13.00

Seminārs skolotājiem

21.03

13.00

Informatīvā sapulce.

Martā

10.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Visu mēnesi

 

RADOŠUMA NEDĒĻA

10.03

11.00

Valtera bibliotēkas apmeklējums.

17.03

9.00

Skolu foto.

18.03

9.00

Izglītojošs pasākums - Liepājai svētki

11.03

10.45

WE-DO nodarbības ZIIC centrā.

28.-31.03

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

22.03

9.00

Zāles diena 2.grupai.

25.03

9.00

Zāles diena 1.grupai.

28.03

9.00

Zāles diena 4.grupai.

29.03

9.00

Zāles diena 6.grupai.

30.03

9.00

Zāles diena 3.grupai. Tikšanās ar dzejnieci J. Egli

31.03

9.00

Zāles diena 5.grupai.

Izglītojamo vecākiem

09.03

17.00

Vecāku sapulce 3.grupai.