Maijs

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam

02.05

12.30

13.00

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde 2.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 4.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 1.grupai.

1.,2.,4.grupas skolotājas

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

13.05

11.30

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde (logopēds).

Mazā pedagoģiskā sēde (mūzika).

I. Bebrīte, I. Eglija

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

16.05

12.30

13.00

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde 5.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 6.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 3.grupai.

5.,6.,3.grupas skolotājas

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

06.05

13.00

Skolotāju piezīmes – noslēgums.

Grupu skolotājas

12.05

9.30

Labā prakse iestādes pedagogiem.

S. Altmane

23.05

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde.

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

07.05

12.00

Ekskursija Hoijeres muzejā.

 

M. Andrejeva

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

3.,5.grupas skolotājas

02.,20.05

10.45

WE-DO nodarbības ZIIC centrā.

3.grupas skolotājas

05.05.

11.00

Radoša nodarbība Liepājas leļļu teātrī.

3.grupas skolotājas

06.05

10.00

Pasākums “Lai prieks darboties!”

M. Andrejeva

I. Bebrīte

13.05

16.00

Tautisko deju kolektīva uzstāšanās PII “Sauleszaķis”

I. Bebrīte

23.05

10.30

 Valtera bibliotēkas apmeklējums.

3.grupas skolotājas

17.05

11.00

Dabas mājas apmeklējums.

5.grupas skolotājas

23.-26.05

9.00

Bee-bot robotu nodarbības.

3.,4.,5.,6. grupas skolotājas

25.05

10.00

Paliec, sveika Margrietiņa!

3.grupas skolotājas

27.05

14.00

Izlaidums.

3.grupas skolotājas

Izglītojamo vecākiem

MAIJS

 

Individuālās sarunas ar vecākiem 1.,3.,6. grupai.

Grupu skolotājas

06.05

16.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 5.grupa.

5.grupas skolotājas

10.05

17.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 6.grupa.

6.grupas skolotājas

10.05

16.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 2.grupa.

2.grupas skolotājas

11.05

16.30

Ģimenes diena, vecāku sapulce 4.grupa.

4.grupas skolotājas

31.05

16.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 1.grupa.

1.grupas skolotājas