Saulessvece

 

Neviena izglītības iestāde nav iedomājama bez savas atbalsta komandas- darbiniekiem, kuri varbūt pat ikdienā tik bieži nav publiski, taču lieliski veic savu darbu, un bez kuriem ikdiena nav iedomājama.
Tāpēc pasākumā "Saulessvece 2022" tika sveikti Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu administratīvie darbinieki, arī mūsu Mikalai. Mikalai ir ieguldījis lielu darbu, lai "Margrietiņa" būtu sakopta un skaista. Lepojamies!