Karjeras dienas 2022

Karjeras dienas 2022

KARJERAS DIENAS 2022 "Uzņēmējspējas - Tavas superspējas"" ietvaros "Zīļuku" grupas bērni iepazina dažādu profesiju pārstāvjus un viņu superspējas. Uzzināja  vecāku nodarbošanos, devās ekskursijās uz  darbavietām.  Bērni sevis izzināšanai caur rotaļām, sarunām, novērojumiem  un radošajiem darbiem izspēlēja iepazīto profesiju.

  • Viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā, kur uzzināja, kā mācās,darbojas cilvēki ar redzes traucējumiem
  • Iepazinās ar tālbraucēja šofera darba pienākumiem, mašīnu, maršrutiem.
  • Viesojās 15.vidusskolā, iepazina sākumskolas skolotājas, bibliotekāres, logopēda profesijas.
  • Ciemojās Valsts policijā, kur mācību klasē iepazinās ar policijas darbu, pienākumiem,darba formu un ekipējumu.