Ķipari

Ķipari

Viens Ķipars mazs pa tumsu iet,

Un pie sevis kaut ko dzied.

Ja jūs variet - uzminiet,

Ko viņš tumsā dzied.

 

 

Iet pa tumsu Ķipars mazs,

Un tam baiļu nav nemaz.

Meklē savu draugu tas,

Kurš tumsā baiļojas.

 

Tumša nakts kā melnais pipars.

Kas gan ir šis mazais Ķipars?

Drošākais uz pasaules

Tas jau esmu, esmu ES!