Par apmeklējumu

CIENĪJAMIE BĒRNU VECĀKI!      

Lūdzu pie grupu skolotājām atkārtoti iepazīties UN PARAKSTĪTIES par Iekšējās kārtības noteikumu 8.nodaļu, kurā aprakstītas iespējas bērnam neapmeklēt iestādi ar attaisnojošu iemeslu. Visos citos gadījumos neapmeklējums nav attaisnots un ir jāapmaksā.

 

IZRAKSTS NO Liepājas PII „Margrietiņa” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM

„8.   RĪCĪBA GADĪJUMOS, KAD BĒRNS NEAPMEKLĒ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

8.1.           Bērna slimības gadījumā vecākiem pirmajā slimības dienā līdz pulksten 9.00 jāpaziņo par bērna saslimšanu pirmsskolas izglītības iestādes administrācijai pa tālruni vai personīgi, noskaidrojot amatu, vārdu, uzvārdu, kas paziņojumu pieņēmis. Šajā gadījumā saslimšanas diena tiek izskaitīta no apmaksājamo dienu skaita.

8.2.           Ja bērns 4 vai vairāk dienas (ieskaitot sestdienu un svētdienu) nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī vienu dienu karantīnas laikā – jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa ar norādītu saslimšanas diagnozi. Līdz 3 bērna saslimšanas dienām derīgs vecāku iesniegums.

8.3.           Ja savlaicīgi nav paziņots par neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē (grupas žurnālā tiek atzīmēts ar burtu «N»), neapmeklētā diena tiek ieskaitīta apmaksājamo dienu skaitā.

8.4.           No apmeklējamo dienu skaita tiek izskaitīts vecāku ikgadējais atvaļinājuma laiks, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurš uzrakstīts pirms atvaļinājuma. Vecākiem iesniegums par ikgadējo atvaļinājumu jāiesniedz ne vēlāk kā iepriekšēja dienā līdz 12.00 pirms atvaļinājuma sākšanās. Atgriežoties no atvaļinājuma, vecākiem jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par to, ka bērns drīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.”

 

 Daži akcenti.

 Līdz 9:00 var ziņot tikai slimības gadījumā, citi apstākļi netiek uzskatīti par attaisnojošiem, un diena ir jāapmaksā. Brīvdienas Iekšējās kārtības noteikumos nav paredzētas. Vecāku atvaļinājuma gadījumā līdz iepriekšējās dienas 12:00 jāuzraksta iesniegums.

Minētie noteikumi nereti netiek ievēroti. Tas ļoti apgrūtina virtuves darbu un ēdināšanas apjoma plānošanu, jo produkti tiek pasūtīti un iedalīti jau iepriekšējā dienā vai sākot ar 6:00 no rīta.. Turpmāk lūdzu stingri ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

Ja ir individuāli jautājumi vai komentāri par konkrētām situācijām, lūdzu griezties pie vadītājas. Grupu skolotājas izpilda norādījumus un lēmumus nepieņem.

 

Vadītāja J.Rūce

16.01.2013