Saulessvece

 

Neviena izglītības iestāde nav iedomājama bez savas atbalsta komandas- darbiniekiem, kuri varbūt pat ikdienā tik bieži nav publiski, taču lieliski veic savu darbu, un bez kuriem ikdiena nav iedomājama.
Tāpēc pasākumā "Saulessvece 2022" tika sveikti Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu administratīvie darbinieki, arī mūsu Mikalai. Mikalai ir ieguldījis lielu darbu, lai "Margrietiņa" būtu sakopta un skaista. Lepojamies!

 


Lielie darbi maijā

Lielajā talkā Jūras spēku karavīri palīdzēja Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Margrietiņa", arī iestādes bērnu vecāki čakli piedalījās āra vides uzlabošanas projektos.

.


IESTĀDES PADOMES SAPULCE


Lieli un mazi izlaidumi

Lieli un mazi izlaidumi

Mūsu sparīgie "Sprīdīši" dodas uz skolu, mūsu "Rūķīši" dodas uz lielo grupu "Sprīdīši". Paldies vecākiem par ieinteresētību, sapratni,  līdzdarbošanos un uzticēšanos! 


Liepājai svētki!

Liepājai svētki!

     Ar skanīgām dziesmām un prieku bērnu acīs tika sagaidīta mūsu Liepājas dzimšanas diena.  Darbojāmies dažādās stacijās - mūzikas, tilta, skaistuma, vēja un pārsteiguma. Mūsu vēlējums IZTURĪBU, VEIKSMI, LAIMI MŪSU LIEPĀJAI!


1 2 3 4 5 6 7 8 9