Svētku laikā


Latvijai svētki


Karjeras dienas 2020

Mūsu iestādes grupas "Sprīdīši" un " Ķipari " piedalījās "Karjeras dienas 2020".

 Prezentācijās variet apskatīt, kā viņiem veicās, ko viņi uzzināja.

Eko produkti

Pavāra profesija "Ķipari"

Mājražotāji "Sprīdīši"
Mācību procesā izmantojam interaktīvos "Bee-bot" robotus

Mācību procesā izmantojam interaktīvos

Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) ar pašvaldības atbalstu ir sācis inovatīvu projektu "Izglītības tehnoloģiju ieviešanai pirmsskolas mācību satura apguvē", kas ir daļa no plānotā ilgtermiņa attīstības plāna, ieviešot tehnoloģijas mācību procesā. 28. un 29. septembrī arī mūsu "Sprīdīšu" grupas bērni mācījās vadīt un programmēt "Bee-bot" robotus.


Sapulce jauno audzēkņu vecākiem


1 2 3 4 5 6 7 8 9