Drošība vasarā


Raibās Lieldienas!

Raibās Lieldienas!

29.martā PII „Margrietiņa” notika Lieldienu svinības. Kā katru gadu, arī šogad Lieldienu pasākums pulcēja visus iestādes bērnus. Laukumā visus gaidīja Lieldienu zaķis un Vistiņa, kas iepazīstināja bērnus ar Lieldienu tradīcijām. Lieldienu zaķis bija paslēpis olas iestādes teritorijā, bērnu uzdevums bija tās atrast. Vēsajā pavasara dienā bērni dejoja, gāja rotaļās, meklēja olas un piedalījās olu kaujās.


Mūsu dejotāji.

Mūsu dejotāji.

                   16.februārī LOC Rožu zāle atkal pulcēja lielu skaitu dažāda vecuma dejotājus.Šajā koncertā piedalījās arī mūsu iestādes bērnu deju kolektīvs. Bērni bija priecīgi, bet daži arī satraukti. Mazie dejotāji uzstājās ar divām dejām „Ai, saulīte, mēnestiņis” un „Peles brauca dzirnavās” un nodejoja ļoti labi. Mēs lepojamies ar mazajiem dejotājiem.


Meteņdiena.

Meteņdiena.

           Meteņiem, tāpat kā vairākumam senlatviešu svētku, ir jautrs raksturs. Meteņi tiek gaidīti ar prieku, jo ikviens gaida pavasari, bet tieši Meteņi ir tie svētki, kas simbolizē tā tuvošanos. Meteņi ir tie svētki, kuros nāk ciemiņi. Mūsu “Margrietiņā” ciemojās folklora kopa “Saknes”, kas sniedza ieskatu Meteņdienas tradīcijās, skandināja dziesmas un izveda rotaļas. Pasākuma pievienotā vērtība bija redzēt klātienē īstas tautas tradīciju turētājas, kas priecēja ar savu tautiskumu, krāšņiem dažādu Kurzemes novadu tautastērpiem, pozitīvismu, skanīgām balsīm. Sirsnīgs paldies folkloras kopas “Saknes” dalībniecēm!

 

 

 


Suņu gads ir klāt!

Suņu gads ir klāt!

Mūsu iestādē Suņu gads ir iesācies ar lielisku pasākumu. Pie mums viesojās Kanisterapijas biedrība “Dižvanagi”. Uzzinājām, ko suņi dara savā skolā, kāpēc suņiem ir jāiet skolā, parādīja, ko suņi nāk. Neizpalika arī dažādu uzdevumu veikšana un suņu samīļošana.

Paldies visai lieliskai Kanisterapijas "Dižvanagi" komandai. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10