Mācību procesā izmantojam interaktīvos "Bee-bot" robotus

Mācību procesā izmantojam interaktīvos

Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) ar pašvaldības atbalstu ir sācis inovatīvu projektu "Izglītības tehnoloģiju ieviešanai pirmsskolas mācību satura apguvē", kas ir daļa no plānotā ilgtermiņa attīstības plāna, ieviešot tehnoloģijas mācību procesā. 28. un 29. septembrī arī mūsu "Sprīdīšu" grupas bērni mācījās vadīt un programmēt "Bee-bot" robotus.


Iestādes padomes sēde


Sapulce jauno audzēkņu vecākiem


UZMANĪBU, IESTĀDES DARBS VASARĀ

Vecāku ievērībai!

Pamatojoties uz vecāku aptaujas rezultātiem, sākot ar 1.07.2020.

PII "Margrietiņa" darbojas 2 grupas.

VECĀKI, LŪDZU, NEAIZMIRSTIET INFORMĒT IESTĀDI, KAD JŪSU BĒRNS NEAPMEKLĒS PIRMSSKOLAS IESTĀDI.

LŪDZU, PAZIŅOT, KAD BĒRNS ATGRIEZĪSIES BĒRNUDĀRZĀ IEPRIEKŠĒJĀ DIENĀ LĪDZ 10.00.

 

Tel. 27899833

 

Lai jauka un saulaina vasara!


Iestādes padomes sēde

18.MARTĀ PLĀNOTĀ IESTĀDES PADOMES SĒDE NENOTIEK!

VADĪTĀJA


1 2 3 4 5 6 7