Karjeras dienas 2022

Karjeras dienas 2022

KARJERAS DIENAS 2022 "Uzņēmējspējas - Tavas superspējas"" ietvaros "Zīļuku" grupas bērni iepazina dažādu profesiju pārstāvjus un viņu superspējas. Uzzināja  vecāku nodarbošanos, devās ekskursijās uz  darbavietām.  Bērni sevis izzināšanai caur rotaļām, sarunām, novērojumiem  un radošajiem darbiem izspēlēja iepazīto profesiju.

  • Viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā, kur uzzināja, kā mācās,darbojas cilvēki ar redzes traucējumiem
  • Iepazinās ar tālbraucēja šofera darba pienākumiem, mašīnu, maršrutiem.
  • Viesojās 15.vidusskolā, iepazina sākumskolas skolotājas, bibliotekāres, logopēda profesijas.
  • Ciemojās Valsts policijā, kur mācību klasē iepazinās ar policijas darbu, pienākumiem,darba formu un ekipējumu.

 


Sveiciens skolotāju dienā!


Sapulce jauno audzēkņu vecākiem


UZMANĪBU, IESTĀDES DARBS VASARĀ

Vecāku ievērībai! Darbs vasaras režīmā.

Sākot ar 1.jūliju

PII "Margrietiņa" darbojas viena grupa.

 

LŪDZAM  PAZIŅOT, KAD BĒRNS ATGRIEZĪSIES BĒRNUDĀRZĀ IEPRIEKŠĒJĀ DIENĀ LĪDZ 9.20 , tel. 27899833.  

VECĀKI, LŪDZAM, NEAIZMIRSTIET INFORMĒT IESTĀDI, KAD JŪSU BĒRNS NEAPMEKLĒS PIRMSSKOLAS IESTĀDI. ARĪ BRĪVDIENAS PIESAKIET IEPRIEKŠĒJĀ DIENĀ LĪDZ 9.20.

 

Lai jauka un saulaina vasara!


Saulessvece

 

Neviena izglītības iestāde nav iedomājama bez savas atbalsta komandas- darbiniekiem, kuri varbūt pat ikdienā tik bieži nav publiski, taču lieliski veic savu darbu, un bez kuriem ikdiena nav iedomājama.
Tāpēc pasākumā "Saulessvece 2022" tika sveikti Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu administratīvie darbinieki, arī mūsu Mikalai. Mikalai ir ieguldījis lielu darbu, lai "Margrietiņa" būtu sakopta un skaista. Lepojamies!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9