Par "Rūķīšiem"

„Rūķīši” jeb 2.grupa ir viena no mūsu iestādes mazajām grupiņām, kuras apmeklē bērni no 1,5 līdz 3 (4) gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Guntra Čukure un Līga Mielava, kā arī skolotāja palīgs Ilze Legzdiņa

Grupā ir 16 vietas.


Rūķīšu Ziemassvētki

Rūķīšu Ziemassvētki

Vakarā, kad saule riet,

Maziņš rūķīts gulēt iet.

Lai no rīta agrumā

Atkal dotos darbiņā!

 

Mazie rūķīši, tāpat kā visi, gaidīja ciemos atnākam lielo Rūķi ar dāvanu maisu; un mēs viņu sagaidījām kopā ar saviem draugiem - zaķi pelēci, lapsu viltnieci un lāci ķepaini, jautri rotaļājoties, dziedot un dejojot. Mazie rūķīši šogad bija labi pastrādājuši un saņēma no lielā Rūķa jaukas dāvanas. Svētku nobeigumā visi draugi tika aicināti pie svētku galda cienāties un našķēties.