Ķipari

Ķipari

Viens Ķipars mazs pa tumsu iet,

Un pie sevis kaut ko dzied.

Ja jūs variet - uzminiet,

Ko viņš tumsā dzied.

 

 

Iet pa tumsu Ķipars mazs,

Un tam baiļu nav nemaz.

Meklē savu draugu tas,

Kurš tumsā baiļojas.

 

Tumša nakts kā melnais pipars.

Kas gan ir šis mazais Ķipars?

Drošākais uz pasaules

Tas jau esmu, esmu ES!


Par "Ķipariem"

„Ķipari” jeb 3.grupa ir viena no mūsu iestādes lielajām grupām, kuras apmeklē bērni no 3 līdz 7 (8) gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Liega Rasnača un Jolanta Sarma, kā arī skolotāja palīgs Aija Volkoviča.

Grupā ir 22 vietas.