Tautas dejas

Tautas dejas

Tautas deju kolektīvs pie mums darbojas jau kopš 1999.gada. Jau vairāk nekā 10 gadus to vada iestādes pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Ija Bebrīte. Mūsu dejotāji piedalās ļoti daudzos deju pasākumos, svētkos un citās sadejošanās reizēs gan Liepājā, gan ārpus tās robežām. Reizē ar kustību prieku bērni dejojot iegūst prasmi mobilizēties, staltu stāju un pārliecību par savu varēšanu.

 

Programmas  "Tautas dejas" īstenošanas mērķi ir:

1. sekmēt programmas dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos par brīvu un radošu personību;

2. uzlabot programmas dalībnieku stāju un sekmēt viņu fizisko attīstību;

3. veidot kolektīvu, kurš nākotnē varētu piedalīties Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, kā arī citos pasākumos, popularizējot iestādes vārdu.