Maijs

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam

02.05

12.30

13.00

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde 2.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 4.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 1.grupai.

1.,2.,4.grupas skolotājas

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

13.05

11.30

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde (logopēds).

Mazā pedagoģiskā sēde (mūzika).

I. Bebrīte, I. Eglija

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

16.05

12.30

13.00

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde 5.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 6.grupai.

Mazā pedagoģiskā sēde 3.grupai.

5.,6.,3.grupas skolotājas

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

06.05

13.00

Skolotāju piezīmes – noslēgums.

Grupu skolotājas

12.05

9.30

Labā prakse iestādes pedagogiem.

S. Altmane

23.05

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde.

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

07.05

12.00

Ekskursija Hoijeres muzejā.

 

M. Andrejeva

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

3.,5.grupas skolotājas

02.,20.05

10.45

WE-DO nodarbības ZIIC centrā.

3.grupas skolotājas

05.05.

11.00

Radoša nodarbība Liepājas leļļu teātrī.

3.grupas skolotājas

06.05

10.00

Pasākums “Lai prieks darboties!”

M. Andrejeva

I. Bebrīte

13.05

16.00

Tautisko deju kolektīva uzstāšanās PII “Sauleszaķis”

I. Bebrīte

23.05

10.30

 Valtera bibliotēkas apmeklējums.

3.grupas skolotājas

17.05

11.00

Dabas mājas apmeklējums.

5.grupas skolotājas

23.-26.05

9.00

Bee-bot robotu nodarbības.

3.,4.,5.,6. grupas skolotājas

25.05

10.00

Paliec, sveika Margrietiņa!

3.grupas skolotājas

27.05

14.00

Izlaidums.

3.grupas skolotājas

Izglītojamo vecākiem

MAIJS

 

Individuālās sarunas ar vecākiem 1.,3.,6. grupai.

Grupu skolotājas

06.05

16.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 5.grupa.

5.grupas skolotājas

10.05

17.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 6.grupa.

6.grupas skolotājas

10.05

16.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 2.grupa.

2.grupas skolotājas

11.05

16.30

Ģimenes diena, vecāku sapulce 4.grupa.

4.grupas skolotājas

31.05

16.00

Ģimenes diena, vecāku sapulce 1.grupa.

1.grupas skolotājas

 

 


Marts

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

07.03

13.00

Seminārs skolotājiem

21.03

13.00

Informatīvā sapulce.

Martā

10.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Visu mēnesi

 

RADOŠUMA NEDĒĻA

10.03

11.00

Valtera bibliotēkas apmeklējums.

17.03

9.00

Skolu foto.

18.03

9.00

Izglītojošs pasākums - Liepājai svētki

11.03

10.45

WE-DO nodarbības ZIIC centrā.

28.-31.03

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

22.03

9.00

Zāles diena 2.grupai.

25.03

9.00

Zāles diena 1.grupai.

28.03

9.00

Zāles diena 4.grupai.

29.03

9.00

Zāles diena 6.grupai.

30.03

9.00

Zāles diena 3.grupai. Tikšanās ar dzejnieci J. Egli

31.03

9.00

Zāles diena 5.grupai.

Izglītojamo vecākiem

09.03

17.00

Vecāku sapulce 3.grupai.


Februāris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam

07.,21.02

13.00

Informatīvā sapulce Zoom platformā

02.02

13.00

Robotikas informatīvā diena

15.02

13.00

Metodisko ideju tirdziņš: “Logopēdu radošuma dienas

22.02

10.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

09  .02

10.30

Labā prakse iestādes pedagogiem.

23.02

10.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

02.02

9.00

Sniegavīru skaistumkonkurss.

11.02

10.45

WE-DO nodarbības ZIIC centrā.

14.02

9.00

Izglītojošs pasākums bērniem “Draudzība”.

15.02

9.00

Zāles diena 3.grupai.

18.02

9.00

Zāles diena 5.grupai.

23.02

9.00

Zāles diena 1.grupai.

24.02

9.00

Zāles diena 6.grupai.

25.02

9.00

Zāles diena 2.grupai.

28.02

9.00

Zāles diena 4.grupai.

Izglītojamo vecākiem

23.02

17.00

Izglītojošs pasākums 1.,2.grupas vecākiem “Bērnu valodas un runas attīstība no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam” Zoom platformā


Janvāris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

12.01

13.00

Informatīvā sapulce ZOOM platformā

24.01

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde -Bērna pašvērtēšana grupā.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

Visu mēnesi

 

Izglītojošs pasākums “Sniegavīrs 2022”.

 

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

24.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  5.grupai.

25.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  2.grupai.

26.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  1.grupai.

28.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  4.grupai.

27.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  6.grupai.

31.01

9.00

Zāles diena –tēmas noslēgums  3.grupai.

Izglītojamo vecākiem

26.01

18.30

Nodarbība pirmsskolas bērnu vecākiem. "Pasaka- bērna dzīves asaka" 


Decembris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

06.12

13.00

Informatīvā sapulce

 

10.12

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde 6.grupai.

 

13.12

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde 2.grupai.

 

13.12

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde 1.grupai.

 

15.12

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde 4.grupai.

 

17.12

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde (mūzikas skolotāja)

 

17.12

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde (logopēds)

 

21.12

13.00

Ziemassvētku pasākums darbiniekiem.

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

 

06.-10.12

9.00

Bee-bot robotu nodarbības.

 

20.12

9.00

Ziemassvētki  1.grupai.

 

21.12

9.00

Ziemassvētki  2.grupai.

 

22.12

9.30

Ziemassvētki Bernātos 3.grupai.

 

22.12

9.30

Ziemassvētki Ziemupē  4.grupai.

 

22.12

10.00

Ziemassvētki  6.grupai.

 

23.12

13.00

Ziemassvētki  4.grupai.