Decembris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

22.12

18.00

Ziemassvētki darbiniekiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 5.grupai.

02.12

10.00

Eglītes iedegšana.

12.-15.12

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

6.12

10.45

Wedo 2.0. robotu konstruktoru nodarbība ZIIC telpās

8.12

8.00

Fotografēšanās “Skolu foto”

8.12

9.00

Projekta “Vides pārvaldība” nodarbība.

Izglītojamo vecākiem

20.12

16.00

Ziemassvētki  2.grupai.

21.12

16.30

Ziemassvētki  5.grupai.

20.12

16.45

Ziemassvētki 3.grupai.

22.12

15.00

Ziemassvētki Beberliņos  6.grupai.

21.12

10.00

Ziemassvētki  1.grupai.

22.12

16.30

Ziemassvētki  4.grupai.


Novembris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

 

04.11

12.30-15.00

A .Pēkšēnas kursi iestādes pedagogiem.

 

08.11

14.00

Meistarklase “Logopēda un skolotāja mijiedarbība.”

 

04.11

10.00

Labā prakse – integrēta sporta nodarbība āra vidē.

 

09.11

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde.

 

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde.

 

14.11

13.00

Mazā pedagoģiskā sēde.

 

13.30

Mazā pedagoģiskā sēde.

 

15.11

10.00

Labā prakse – integrēta sporta nodarbība āra vidē.

 

15.11

13.00

Seminārs pedagogiem” Programmas Wordwall.net izmantošana pirmsskolā”

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 5.grupai.

 

04.11

9.30

WE-DO nodarbības ZIIC centrā..

 

09.11

14.00

Teātra izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”

 

21.11

10.30

WE-DO nodarbības ZIIC centrā..

 

07.-10.11

 

Mārtiņi.

 

16.11

9.00

Latvijas dzimšanas diena.

 

14.-16.11

9.00

Bee-boot robotu nodarbības.

 

Izglītojamo vecākiem

09.11

17.30

Izglītojošs pasākums 1.,2.grupas vecākiem “Skani mana valodiņa”

 

Visu mēnesi

 

Individuālās sarunas ar vecākiem 1.,4.,5.,3. grupai.

 


Oktobris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

03.10

13.00

Skolotāju diena.

06.10

11.00

Labā prakse – integrēta sporta nodarbība āra vidē.

Visu mēnesi

 

5 un 6 g. v. bērnu speciālo vajadzību izvērtēšana 4., 5. grupai.

14.10

 

Pieteikšanās “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana”

15.10

9.00

Iestādes darbinieku ekskursija.

27.10

01.00

Labā prakse – integrēta sporta nodarbība āra vidē.

Visu mēnesi

 

Izglītojamo attīstības diagnosticēšana.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 5.grupai.

17.-28.10

 

Karjeras nedēļa.

20.10

11.00

Valtera bibliotēkas apmeklējums

07.10

9.30

WE-DO nodarbība 4.grupai.

09.10

14.00

Izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” Liepājas teātrī.

10.10

9.00

Putras diena.

13.10

9.30

Projekta “Vides pārvaldība” nodarbības.

14.10

9.00

Roku mazgāšanas diena.

17.-20.10

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

7.,21.10

9.30

Projekta “Vides pārvaldība” nodarbības.

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

Pēc grafika

Individuālās sarunas ar vecākiem 2.,3.,6.grupā.

 


Septembris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Informatīvā sapulce

M. Andrejeva  I. Palma-Trumare

 

Pedagoģiskās padomes sēde

M. Andrejeva   I. Palma-Trumare

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi 

Zinību diena

5.grupas skolotājas

 

Drošības nedēļa. Drošības un uzvedības noteikumu kopīga izstrāde.

Grupas skolotājas

 

Miķeļdiena

Grupu skolotājas

 

Izglītojamo vecākiem 

Vecāku sapulce 3.grupai

3.grupas skolotājas

 

Vecāku sapulce 6.grupai

6.grupas skolotājas

 

Vecāku sapulce 2.grupai

2.grupas skolotājas

 

Tēvu dienas pasākums 6.grupai

6. grupas skolotājas

 

Tēvu dienas pasākums 5.grupai

5. grupas skolotājas

 

Tēvu dienas pasākums 3.grupai

3. grupas skolotājas

 

Tēvu dienas pasākums 2.grupai

2. grupas skolotājas