SEPTEMBRIS

Datums

Laiks

Pasākumi

 

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce

 

18.09

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi 

01.09

9.00

Zinību diena

 

Visu mēnesi

 

Drošības nedēļa. Drošības un uzvedības noteikumu kopīga izstrāde.

 

29.09

9.00

Radošā diena – Miķeļdiena.

 

Izglītojamo vecākiem 

06.09

17.00

Vecāku sapulce 4.grupai

 

07.09

17.00

Vecāku sapulce 6.grupai

 

14.09

17.00

Vecāku sapulce 2.grupai

 

12.09

16.30

Vecāku sapulce 5.grupai

 

15.09

17.00

Vecāku sapulce 3.grupai

 

19.09

16.30

Vecāku sapulce 1.grupai

 

07.09

17.00

Tēvu dienas pasākums 3.grupai

 

08.09

16.30

Tēvu dienas pasākums 1.grupai

 

12.09

17.30

Tēvu dienas pasākums 5.grupai

 

13.09

17.00

Tēvu dienas pasākums 4.grupai

 

14.09

17.00

 

Tēvu dienas pasākums 6.grupai ( Ventspils parks)