APRĪLIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13:00

Informatīvā sapulce

 

12.04.

9:00

Labā prakse – atklātā nodarbība.

 

16.04.

13:10-14:30

Labā prakse, dalīšanās pieredzē “Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana projektu īstenošanā”(PII “Liesmiņa”)

 

23.04.

13:30-14:30

Praktiska rotaļnodarbība “Sports ikdienā”(PII “Gulbītis”)

 

26.04.

13:30-15:00

Pieredzes apmaiņas seminārs “Mācību satura apguve āra vidē” ”(PII “Prātnieks”)

 

29.04.

13:00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

 

29.04

13:00

Seminārs pedagogiem

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

 

02.04

9.15

WE-DO robotu nodarbība

 

02.04

9:00

Bee-boot robotu nodarbības.

 

9.04.

9:15

Ceļojošais Liepājas leļļu teātris ar izrādi “Kliņķīša piedzīvojumi”

 

24.04

10.00

Sporta diena “Pretī pavasarim” 3.,6.,4.grupai

 

17.04.

10.00

Nodarbība Dabas mājā (6. grupa)

 

23.04.

10:15

Hokeja treniņš ledus hallē (4. grupa)

 

25.04.

10:15

Hokeja treniņš ledus hallē (6.grupa)

 

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

 

Individuālās sarunas ar vecākiem 2, 4, 6.grupām.

 


MARTS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13:00

Informatīvā sapulce

11.03.

13:00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

13.03.

PII “Pienenīte”

13:10 – 15:00

Praktikums “Digitālās tehnoloģijas un interaktīvās ierīces bērnu caurviju prasmju pilnveidē”.

13.03

9:00

Sadarbība ar sākumskolas skolotājiem.

15.03.

9:00

Labā prakse – atklātā nodarbība.

 

 

Labā prakse – atklātā nodarbība.

18.03.

13:00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

20.03.

10:00-15:00

Kursi “Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir uzvedības grūtības vai traucējumi”.

22.03.

BJC “Vaduguns”

 

10:00-13:00

Praktikums “Logoritmikas elementu izmantošana pirmsskolā un sākumskolā”

26.03.

PII “Sauleszaķis”

13:10-15:00

Labās prakses piemēri “Kā atklāt katra bērna stiprās puses pirmsskolā?”

28.03

PII “Dzintariņš”

 

10:00-11:30

Labās prakses piemērs “Visums – Planētas”

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

6.03.

9:00

Pasākums “Bumbas diena”3.,4., 6. grupām.

4.-15.03

 

Liepājas PII “Radošuma nedēļa 2024”.

12.03

 

Fotografēšanās ar fotokompāniju SkoluFoto.

18.03.

 

Pasākums “Sports manā Liepājā”

20.03

 

Dabas māja 4.grupa

25.03.

 

Ciemojas Zoo “Zemturi” zaķi.

27.03.

 

Sportiskās zaķa Lieldienas.

Izglītojamo vecākiem

7.03.

 

Atvērto durvju diena 3.grupā.

13.03.

17:00

Logopēda seminārs praktikums 1.,2.grupu jauno bērnu vecākiem “Bērnu runas un valodas attīstība no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam”.


FEBRUĀRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

pirmdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

06.02

10.00

Rosinātava “Digitālo materiālu izmantošanas iespējas valodas jomas nodarbībās 5 - 7 gadus veciem bērniem“ 

07.02

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

08.02

PII “Prātnieks”

9.00

Rosinātavā  “Digitālo rīku izmantošanas un jēgpilnas pielietošanas iespējas tekstpratības apguvē 3 gadus veciem bērniem” 

 15.02

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

15.02

PII “Sprīdītis”

08:50

 

 "MMS programmas uzdevumu integrēšana mācību procesā pirmsskolā"

 

16.02

PII “Stārķis”

9.10

Rotaļnodarbība ar matemātikas mācību jomas dominanti (CP - kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās)

 

16.02

12.00

Logopēdu seminārs ,,Sensorā integrācija logopēda darbībā".

 

22.02

13.30

“Sprīdīša orķestra loža”, jeb mūzikas nozīme bērnu attīstībā.

23.02

PII”Pasaciņa”

13.30

“Vecāku iesaiste un  aktīva dalība grupu pasākumos’’

 

28.02

PII “Prātnieks”

8.30

"Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursi pedagogiem

26.02

13.00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

14.02

9.30

Nodarbība Dabas mājā.

28.02

9.30

Nodarbība Dabas mājā.

27.02

9.30

WE-DO nodarbības ZIIC centrā..

   .02

9.00

Bumbas sportā 1.,2.,5. grupai

 01.03

9.00

Bumbas sportā 3.,4.,6.grupai

26.-29.02

9.00

Bee-boot robotu nodarbības.

Izglītojamo vecākiem

21.,22.02

 

Vecāku dienas


JANVĀRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvās sapulces

05.01

10.00

Seminārs robotikas vēstnesim

19.01

15.00

Seminārs logopēdiem "Sensorā integrācija logopēda darbā"

19.01

9.00

Labā prakse – atklātā nodarbība.

     .01

9.00

Labā prakse – atklātā nodarbība.

22.01

13.00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

24.01

13.30

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Valdorfpedagoģijas idejas kompetencēs balstītā mācību procesā pirmsskolā".

25.01

13.00

Pirmsskolas pedagogu darba grupas seminārs.

29.01

13.10

 Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Citāds Latvijas svētku mēnesis".

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

31.01

9.00

Radošā diena – Mana galda spēle.

29.01.-01.02

9.00

Bee-boot robotu nodarbības.

29.01-02.02

 

Galda spēļu nedēļa.

11.01

9.30

WE-DO robotu nodarbība

 


DECEMBRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

14.12

13.00

 PII “Kristīgais”

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Montessori pedagoģijas principi praksē 5 - 7 gadus veciem bērniem rakstīšanas un lasītprasmes apguvē".

18.12

13.00

Ziemassvētki darbiniekiem.

29.12

17.00

Pasākums darbiniekiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

08.12

10.00

Eglītes iedegšana.

18.-21.12

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

5.12

10.45

Wedo 2.0. robotu konstruktoru nodarbība ZIIC telpās

19.12

9.00

Ziemassvētki  1.grupai.

Izglītojamo vecākiem

20.12

16.00

Ziemassvētki  2.grupai.

19.12

15.00

Ziemassvētki  4.grupai Apriķos.

19.12

16.00

Ziemassvētki 5.grupai.

20.12

15.00

Ziemassvētki Cīravā  6.grupai.

22.12

16.30

Ziemassvētki  4.grupai.