FEBRUĀRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

pirmdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

06.02

10.00

Rosinātava “Digitālo materiālu izmantošanas iespējas valodas jomas nodarbībās 5 - 7 gadus veciem bērniem“ 

07.02

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

08.02

PII “Prātnieks”

9.00

Rosinātavā  “Digitālo rīku izmantošanas un jēgpilnas pielietošanas iespējas tekstpratības apguvē 3 gadus veciem bērniem” 

 15.02

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

15.02

PII “Sprīdītis”

08:50

 

 "MMS programmas uzdevumu integrēšana mācību procesā pirmsskolā"

 

16.02

PII “Stārķis”

9.10

Rotaļnodarbība ar matemātikas mācību jomas dominanti (CP - kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās)

 

16.02

12.00

Logopēdu seminārs ,,Sensorā integrācija logopēda darbībā".

 

22.02

13.30

“Sprīdīša orķestra loža”, jeb mūzikas nozīme bērnu attīstībā.

23.02

PII”Pasaciņa”

13.30

“Vecāku iesaiste un  aktīva dalība grupu pasākumos’’

 

28.02

PII “Prātnieks”

8.30

"Pirmā psiholoģiskā palīdzība" (PPP) pamatkursi pedagogiem

26.02

13.00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

14.02

9.30

Nodarbība Dabas mājā.

28.02

9.30

Nodarbība Dabas mājā.

27.02

9.30

WE-DO nodarbības ZIIC centrā..

   .02

9.00

Bumbas sportā 1.,2.,5. grupai

 01.03

9.00

Bumbas sportā 3.,4.,6.grupai

26.-29.02

9.00

Bee-boot robotu nodarbības.

Izglītojamo vecākiem

21.,22.02

 

Vecāku dienas


JANVĀRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvās sapulces

05.01

10.00

Seminārs robotikas vēstnesim

19.01

15.00

Seminārs logopēdiem "Sensorā integrācija logopēda darbā"

19.01

9.00

Labā prakse – atklātā nodarbība.

     .01

9.00

Labā prakse – atklātā nodarbība.

22.01

13.00

Dalīšanās pieredzē – metodisko materiāla prezentēšana platformā skolo.lv

24.01

13.30

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Valdorfpedagoģijas idejas kompetencēs balstītā mācību procesā pirmsskolā".

25.01

13.00

Pirmsskolas pedagogu darba grupas seminārs.

29.01

13.10

 Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Citāds Latvijas svētku mēnesis".

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

31.01

9.00

Radošā diena – Mana galda spēle.

29.01.-01.02

9.00

Bee-boot robotu nodarbības.

29.01-02.02

 

Galda spēļu nedēļa.

11.01

9.30

WE-DO robotu nodarbība

 


DECEMBRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

14.12

13.00

 PII “Kristīgais”

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Montessori pedagoģijas principi praksē 5 - 7 gadus veciem bērniem rakstīšanas un lasītprasmes apguvē".

18.12

13.00

Ziemassvētki darbiniekiem.

29.12

17.00

Pasākums darbiniekiem.

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

08.12

10.00

Eglītes iedegšana.

18.-21.12

9.00

Bee-bot robotu nodarbība.

5.12

10.45

Wedo 2.0. robotu konstruktoru nodarbība ZIIC telpās

19.12

9.00

Ziemassvētki  1.grupai.

Izglītojamo vecākiem

20.12

16.00

Ziemassvētki  2.grupai.

19.12

15.00

Ziemassvētki  4.grupai Apriķos.

19.12

16.00

Ziemassvētki 5.grupai.

20.12

15.00

Ziemassvētki Cīravā  6.grupai.

22.12

16.30

Ziemassvētki  4.grupai.

 


NOVEMBRIS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

03.11

10.00

Profesionālās pilnveides seminārs "Otolaringologu un logopēdu sadarbības iespējas"

07.11

PII “Kāpēcītis”

13.30

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Idejas aktivitātēm āra vidē ārpus izglītības iestādes", "Āra izglītību atzīmējamās dienas -  "Bišu diena", "Meža diena", "Ūdens diena".       

 

08.11

PII “Prātnieks”

9.00

Pamatkurss "Pirmā psiholoģiskā palīdzība".

    .11

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

    .11

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

22.11

PII “Pūcīte”

13.00

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas pedagogiem "Digitālo materiālu veidošana un izmantošanas iespējas mācību satura apguvē".

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 4. un 6.grupai.

03.11

9.30

Nodarbība Dabas mājā.

15.11

10.30

Runas konkurss “Zelta sietiņš”

16.11

10.30

WE-DO nodarbības ZIIC centrā..

20.11

14.00

Teātra izrāde “Sprīdītis”

10.11

 

Mārtiņi.

17.11

9.00

Latvieši sportā.

21.-24.11

9.00

Bee-boot robotu nodarbības.

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

 

Individuālās sarunas ar vecākiem 1.,3.,5. grupai.

 


SEPTEMBRIS

Datums

Laiks

Pasākumi

 

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce

 

18.09

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi 

01.09

9.00

Zinību diena

 

Visu mēnesi

 

Drošības nedēļa. Drošības un uzvedības noteikumu kopīga izstrāde.

 

29.09

9.00

Radošā diena – Miķeļdiena.

 

Izglītojamo vecākiem 

06.09

17.00

Vecāku sapulce 4.grupai

 

07.09

17.00

Vecāku sapulce 6.grupai

 

14.09

17.00

Vecāku sapulce 2.grupai

 

12.09

16.30

Vecāku sapulce 5.grupai

 

15.09

17.00

Vecāku sapulce 3.grupai

 

19.09

16.30

Vecāku sapulce 1.grupai

 

07.09

17.00

Tēvu dienas pasākums 3.grupai

 

08.09

16.30

Tēvu dienas pasākums 1.grupai

 

12.09

17.30

Tēvu dienas pasākums 5.grupai

 

13.09

17.00

Tēvu dienas pasākums 4.grupai

 

14.09

17.00

 

Tēvu dienas pasākums 6.grupai ( Ventspils parks)