MAIJS

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

Visu

mēnesi

 

Izglītojamo attīstības diagnosticēšana – izmaiņu analīze

Grupu skolotājas

08.05

13.00

Pedagoģiskā sapulce - 2.grupai.

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

09.05

13.00

13.30

Pedagoģiskā sapulce - 1.grupai.

Pedagoģiskā sapulce - 4.grupai.

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

10.05

13.00

 

Pedagoģiskā sapulce - 5.grupai.

 

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

13.05

13.00

13.30

Pedagoģiskā sapulce (mūzika)

Pedagoģiskā sapulce - 3.grupai.

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

15.05

13.00

 

Pedagoģiskā sapulce - 6.grupai.

 

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

16.05

11.00

 

Pedagoģiskā sapulce (logopēds)

 

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

09.05

Liepājas Līvupes pamatskola-attīstības centrs

13.00

Skolu un pirmsskolu logopēdu mācību gada noslēguma seminārs.

I. Eglija

14.05

13.00

Praktikums ,,Domāšanas prasmes attīstīšana un pilnveidošana ikdienas rotaļdarbībā”

Grupu skolotājas

M. Andrejeva

17.05

18.00

Mācību gada noslēgums iestādes darbiniekiem.

J. Sarma

A. Ķikale

18.05

 

Iesniegt 2018./2019.mācību gada pašvērtējumus.

Grupu skolotājas

16.05

8.00

PII logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens

I.Eglija

27.05

13.00

Pedagoģiskās padomes sēde

M. Andrejeva

I. Palma-Trumare

                                       Izglītojamiem audzi nāšanas pasākumi

08.05

PII "Delfīns"

10.00

Veselīgas atpūtas pasākums ,,Cūkmenam pa pēdām”

5.grupas skolotājas

14.05

10.30

Valtera bibliotēkas apmeklējums 5.grupai


5.grupas skolotājas

15.05

9.00

Izglītojošs pasākums ,, Drošība vasarā” 4.,5.grupai


M. Andrejeva

24.05

17.00

Izlaidums


5. grupas skolotājas

28.05

9.15

Pasākums  “Paldies, tev draugs!”


5. grupas skolotājas

30.05

16.00

Tautas deju lielkoncerta ģenerālmēģinājums


I.Bebrīte

                                                      Izglītojamo vecākiem

10.05

17.00

Koncerts ,, Manai ģimenei, Paldies!”

Grupu skolotājas

I. Bebrīte

Visu mēnesi

Pēc grafika

Individuālās sarunas ar vecākiem 3.grupā


3.grupas skolotājas

15.05

17.00

Interešu pulciņa (ansamblis) koncerts vecākiem


I.Bebrīte

 

 

 

 

 


APRĪLIS

Datums

Laiks

Pasākumi

 

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce

 

10.04

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem

 

10.04

PII "Delfīns" 11.00

Seminārs "Logopēdu sadarbība ar vecākiem"

 

24.04

9.00

Labā prakse iestādes pedagogiem.

 

16.,23.04

13.00

Praktiska nodarbība “Pozitīvo sajūtu telpa”

 

16.,17. 04

PII “Kristīgā” 13.00

Mācību materiālu izstāde kompetenču izglītībā (digitālā)

 

24.04

PII "Zīļuks" 13.30

 

Sanāksme pirmsskolas izglītības iestāžu māsām

 

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

09.04

10.00

5.,6.grupas viesošanās PII “Sauleszaķis” - muzikālā pasaka “Jampadracis liedagā”

 

24.04

10.30

Valtera bibliotēkas apmeklējums

 

23.-26.04.

Visu nedēļu

Zaļā nedēļa

 

18.04

9.00

Pasākums “Raibās Lieldienas”

 

Izglītojamo vecākiem 

Visu mēnesi

Pēc grafika

Individuālās sarunas ar vecākiem 1.grupā

 

25.04

17.00

Vecāku pavasara talka

 

18.04

16.30

Tematiskais pasākums 6.grupas vecākiem “Raita mana valodiņa”