Novembris

Datums

Laiks

Pasākumi

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce

Visu mēnesi

 

Izglītojamo attīstības diagnosticēšana

09.11

13.00

Lekciju cikls pirmsskolas skolotājiem “Sadarbība un sadarbības caurvija. Vai tas ir viens un tas pats?”

29.11

13.00

 

Dalīšanās pieredzē skolotājām “ Bērnu pašvērtēšana pirmsskolā”

03.,04.11

12.30

Psiholoģes I. Aunītes kursi pedagogiem “Jāmainās līdzi laikam”

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi 

Katru otrdienu

 

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

16.11

9.00

Zāles diena 3.grupai.

24.11

9.00

Zāles diena 4.grupai.

25.11

9.00

Zāles diena 2.grupai.

26.11

9.00

Zāles diena 5.grupai.

30.11

9.00

Zāles diena 6.grupai.

10.11

9.00

Mārtiņi.

17.11

9.00

Latvijai – 103

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

Pēc grafika

Individuālās sarunas ATTĀLINĀTI  ar vecākiem 4.,6.grupā.

15.10

17.30

Vecāku sapulce 3.,5.grupā “E-klases nozīme pirmsskolas ikdienā”


Oktobris

Pedagogiem un administratīvi  saimnieciskajam personālam 

Katru

otrdienu

13.00

Informatīvā sapulce.

25.10

13.00

 

Praktikums skolotājām “ Vērtēšana pirmsskolā”

Visu mēnesi

 

Izglītojamo attīstības diagnosticēšana.

13.10

13.10

Lekciju ciklā pirmsskolas skolotājiem “Skolotāja piezīmes” Zoom platformā nodarbība “Metakognitīvās prasmes. Kas tas ir?

Izglītojamiem audzināšanas pasākumi

Katru otrdienu

10.30

Futbola nodarbība 3. un 5.grupai.

06.10

9.30

Izglītojošs pasākums izglītojamiem “Rudens mūsu sētiņā”

15.10

9.00

Vispasaules roku mazgāšanas diena.

20.10

9.00

Zāles diena 5.grupai.

21.10

9.00

Zāles diena 1.grupai.

22.10

9.00

Zāles diena 3.grupai.

26.10

9.00

Zāles diena 2.grupai.

28.10

9.00

Zāles diena 4.grupai.

29.10

9.00

Zāles diena 6.grupai.

11.-14.10

9.00

Bee-bot robotu nodarbības.

Izglītojamo vecākiem

Visu mēnesi

Pēc grafika

Attālinātās individuālās sarunas ar vecākiem 1.,2.grupā.

08.10

16.30

Vecāku sapulce 1.grupā.

20.10

17.00

Vecāku sapulce 2.grupā.