Vasarā paveiktais

 

Paldies Danila tētim par milzīgo darbu, kas tika paveikts, uzstādot "Ķiparu" un "Sprīdīšu" grupas durvis. Bez Jūs palīdzības tas nebūtu izdevies. Paldies! 


Paldies

Liels jums PALDIES

par atsaucību un čaklo darbu

mūsu iestādes teritorijas

sakopšanā un uzlabošanā!

Novēlām jums labu veselību,

laimi un saticību ģimenē!

Īpašs PALDIES!

                                                                                                 6.grupas vecākiem-

                                                                                                 Smaidīgs Paula tētim

  3.grupas vecākiem-                                                            Smaidīgs Beātes tētim

SmaidīgsPatrika un Alises tētim                                                     Smaidīgs Danielas tētim

SmaidīgsRebekas mammai                                                             Smaidīgs Anetes S. tētim

SmaidīgsValtera P. vecākiem                                                          Smaidīgs Aleksa un Raivo tētim

SmaidīgsValtera G. tētim                                                                 Smaidīgs Olivera tētim

SmaidīgsLauras tētim                                                                      Smaidīgs Danila tētim

SmaidīgsAlises Ge. mammai, brālim                                               5.grupas vecākiem-

SmaidīgsKristera mammai, omītei                                                  Smaidīgs Alises vecākiem

SmaidīgsGustava tētim                                                                    Smaidīgs Artūra tētim

SmaidīgsAdrijas mammai                                                                Smaidīgs Toma tētim

SmaidīgsErnesta tētim                                                                    Smaidīgs Ievas tētim

Smaidīgs Diānas mammai

4.grupas vecākiem-                                                                  1.grupas vecākiem -             

Smaidīgs Adriana tētim                                                                     Smaidīgs Riharda mammai

Smaidīgs Henrija opapam                                                                   2.grupas vecākiem

Smaidīgs Harija tētim                                                                         Smaidīgs Valtera tētim

SmaidīgsGabrielas R. tētim                                                                Smaidīgs Dāvida tētim

Smaidīgs Annijas vecākiem                                                                Smaidīgs Karlīnas mammai

Smaidīgs Gustava S. mammai                                                            Smaidīgs Mihaila mammai

Smaidīgs Sofijas mammai                                                                  Smaidīgs Kārļa tētim

                                                                                                    Smaidīgs Klāva vecākiem

                                                                                                    Smaidīgs Annas tētim

                                                                                                    Smaidīgs Patrīcijas tētim

                                                                                                                          Ar cieņu, PII “Margrietiņa”

                                                                                                                                           administrācija


Paldies stiprajiem tētiem!

Nevajag nemaz jau daudz,

Pavisam maz, pavisam nieku,

Lai mirdzošs mirklis 

Dāvātu mums prieku!

 

Sirsnīgs paldies tētiem, kuri palīdzēja pārnest garderobes skapīšus!  Paldies Ralfa, Artūra, Timoteja, Katrīnes, Elīzas un Toma tētim!


Paldies par izstādi!

Liels paldies visiem izstādes "No pūra lādes" dalībniekiem par krāšņajiem un daudzveidīgajiem darbiņiem 

 

1.grupā -

Lauras mammai.

 

2.grupā -

Rūdolfa un Mārča (5.gr.) mammai, Kristofera mammai, Toma vecākiem.

 

3.grupā -

Toma mammai, Matīsa mammai, Žanetes mammai, Kerijas māsai, Ģirta mammai, Beātes mammai, Daņilas mammai, Oskara mammai, Madaras mammai, Aleksandras mammai, Alises un Aleksas (1.gr) mammai, Elizabetes vecākiem un māsai, Kristīnes vecākiem, Maksima vecmāmiņai, Grētas vecmāmiņai, Amandas mammai.

 

4.grupā -

Ernesta mammai, Madaras vecākiem, Ances mammai, Timona mammai, Poļinas mammai, Annas mammai, Andželikas mammai, Aleksas mammai, Kristiāna mammai, Riharda mammai.

 

5.grupā - 

Edgara mammai, Amandas vecākiem.

 

6.grupā - 

Melānijas vecmāmiņai un māsai, Sofijas mammai, Kristiana mammai, Patrīcijas vecmāmiņai, Inetas mammai, Ričarda mammai.

 

Un mūsu skolotājām - Liegai Rasnačai, Agritai Strautai, Antai Ķikalei!

 


Sveicieni Skolotāju dienā!

Sveicieni Skolotāju dienā!

Kā uzvilkts pulkstenis - tāds mūžs Tev Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap Tevi griežas visa.
Tu gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,
Kur zelta saules loks un lielā laika risa. 

Sirsnīgi sveicieni visam "Margrietiņas" kolektīvam Skolotāju dienā! Lai radošs gars un saulaini bērnu smaidi visu mācību gadu!

Vadītāja Jana