Bērns vai tomēr vecāki baidās no bērnudārza?

 

Bērna pirmie dzīves gadi ir ļoti piesātināti gan viņa augšanā un attīstībā, gan arī dzīves notikumos. Tā ir jauna pieredze, sajūtas un izjūtas, kas ne vienmēr ir tikai pozitīvas. Kā bērns pieņem šādas situācijas, vistiešākā veidā ir saistīts ar vecāku emocionālo reakciju uz notiekošo. Par to, cik lielā mērā vecāki var ietekmēt bērna labsajūtu, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnikas ārste psihoterapeite dr. Dace Jubase.

http://www.tvnet.lv/sievietem/attiecibas/479310-berns_vai_tomer_vecaki_baidas_no_bernudarza


Vecāki var palīdzēt bērnam uzrakstīt viņa pirmo grāmatu!

Par burtiem bērni sāk interesēties agrā bērnībā, vislielāko ietekmi rodot ģimenē, vērojot vecākus un cenšoties atdarināt viņu lasīšanas un rakstīšanas ieradumus.LSM.lv Bērnu satura redakcija dalījusies idejās, kā palīdzēt bērnam apgūt burtu un ciparu gudrības.

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/vecaki-palidziet-bernam-apgut-burtu-un-ciparu-gudribas-te-ir-idejas.a291184/