Arodbiedrība

Liepājas PII "Margrietiņa" arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja un darbinieku uzticības persona ir pirmsskolas izglītības skolotāja Signe Altmane.


Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga un brīvprātīga personu apvienība, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses saskaņā ar Arodbiedrību likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saviem Statūtiem, kā arī ievēro principus un noteikumus, kas noteikti Latvijai saistošās starptautisko tiesību normās.