2021./2022. māc.gada GALVENIE UZDEVUMI

1. Turpināt veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu ĀRA vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.

2. Turpināt sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.


Par iestādi

Par iestādi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" jūs gaida Liepājā, Siļķu ielā 16A.


Iestādes darba laiks - katru darba dienu no 7:00 līdz 19:00.

Grupas bērniem ir atvērtas no 7:00 līdz 18:30. No 18:30 līdz 19:00 darbojas dežūrgrupa.


Iestādē darbojas 6 grupas, 2 no tām - mazbērnu (bērniem līdz 3 gadiem).

Mācību un audzināšanas darbs notiek tikai latviešu valodā. Īstenojam pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111.


Šajā mācību gadā piedāvājam interešu izglītības programmu - Tautas dejas un rotaļas.


Izglītojamo skaits iestādē 2021./2022.mācību gada 1.septembrī - 119 bērni.

 

2015.gada jūlijā nosvinējām mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 45 gadu jubileju.

 

TICĪBU TAM, KO DARI, UN TICĪBU TAM, KA VARI !