Par iestādi

Par iestādi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" jūs gaida Liepājā, Siļķu ielā 16A.


Iestādes darba laiks - katru darba dienu no 7:00 līdz 19:00.

Grupas  "Taurenīši", "Rūķīši" (1.5 -3 gadi) atvērtas no 7:00 līdz 18:00. No 18:00 līdz 19:00  dežūrgrupa.


Iestādē darbojas 6 grupas, 2 no tām - mazbērnu (bērniem līdz 3 gadiem).

Mācību un audzināšanas darbs notiek tikai latviešu valodā. Īstenojam pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111.


Šajā mācību gadā piedāvājam interešu izglītības programmu - Tautas dejas un rotaļas.


Izglītojamo skaits iestādē 2022./2023.mācību gada 1.septembrī - 114 bērni.

 

2015.gada jūlijā nosvinējām mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 45 gadu jubileju.

 

TICĪBU TAM, KO DARI, UN TICĪBU TAM, KA VARI !


Iestādes struktūra