2019./2020. māc.gada GALVENIE UZDEVUMI

1. Organizēt un realizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērnu personības attīstībai.

 

2. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.

 

3. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.


Par iestādi

Par iestādi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" jūs gaida Liepājā, Siļķu ielā 16A.


Iestādes darba laiks - katru darba dienu no 7:00 līdz 19:00.

Grupas bērniem ir atvērtas no 7:00 līdz 18:30. No 18:30 līdz 19:00 darbojas dežūrgrupa.


Iestādē darbojas 6 grupas, 2 no tām - mazbērnu (bērniem līdz 3 gadiem).

Mācību un audzināšanas darbs notiek tikai latviešu valodā. Īstenojam pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111.


Šajā mācību gadā piedāvājam 3 interešu izglītības programmas - tautas deju kolektīvs, bērnu vokālais ansamblis, angļu valoda.


Izglītojamo skaits iestādē 2019./2020.mācību gada 1.septembrī - 120 bērni.

 

2015.gada jūlijā nosvinējām mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 45 gadu jubileju.

 

TICĪBU TAM, KO DARI, UN TICĪBU TAM, KA VARI !