2018./2019. mācību gada galvenie uzdevumi.

 

1. Mērķtiecīgi ieviest jēgpilnu mācīšanās PIEEJU izglītojamiem.


2. VEIDOT radošu, daudzfunkcionālu, izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstošu mācību vidi.


Par iestādi

Par iestādi

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" jūs gaida Liepājā, Siļķu ielā 16A.


Iestādes darba laiks - katru darba dienu no 7:00 līdz 19:00.

Grupas bērniem ir atvērtas no 7:00 līdz 18:30. No 18:30 līdz 19:00 darbojas dežūrgrupa.


Iestādē darbojas 6 grupas, 2 no tām - mazbērnu (bērniem līdz 3 gadiem).

Mācību un audzināšanas darbs notiek tikai latviešu valodā. Īstenojam pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 1111.


Šinī mācību gadā piedāvājam 2 interešu izglītības programmas - tautas deju kolektīvs, bērnu ansamblis.


Izglītojamo skaits iestādē 2018./2019.mācību gada 1.septembrī - 121 bērns.

 

2015.gada jūlijā nosvinējām mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 45 gadu jubileju.

 

TICĪBU TAM, KO DARI, UN TICĪBU TAM, KA VARI !